Yoꞌoꞌ ñuꞌuꞌ tu̱tu̱ tu̱ꞌu̱n savi̱ꞌ

Yoꞌoꞌ ñuꞌuꞌ sa̱kuuꞌ tu̱tu̱ miiꞌ yoso̱ꞌ kuento xaꞌa̱ꞌ ki̱tiꞌ, xiinꞌ ya̱a̱, te̱ ku̱vi̱ sa̱na̱kaa̱ꞌ ndo̱ꞌ a̱ ka̱ꞌvi ndo̱ꞌ naaꞌ kuní ndo̱ꞌ, nakuuꞌ nuu̱ꞌ celular, xiinꞌ nuu̱ꞌ tableta, xiinꞌ nuu̱ꞌ ndiaa ka̱ i̱nga̱ ña kumiꞌ ndo̱ꞌ.