Kuꞌu̱ xiinꞌ ki̱tiꞌ

Tiꞌ ku̱a̱xi̱ yoꞌoꞌ nduuꞌ sa̱va̱ ki̱tiꞌ, tiꞌ yoo xaꞌa̱ꞌ kuꞌu̱, te̱ ku̱a̱xi̱ tu̱ kivi̱ꞌ ri̱ꞌ.

  i̱su̱

  i̱so̱

  mburru

  kini̱

  koló

  koo̱ꞌ

  kuei

  mbe̱e̱

  mixtun

  naya̱ꞌ

  ndi̱kueinꞌ

 ndi̱kuꞌún

  ndi̱xi̱n ya̱a̱

  ndo̱ko̱

  ndu̱tyie̱

  ndu̱xiꞌ kualiꞌ

 ndu̱xiꞌ tiata̱nꞌ

  saꞌva̱

  si̱ndiki̱ꞌ

  tasu̱ꞌ

 te̱kuꞌu̱nꞌ

  ti̱a̱kaꞌ

  ti̱inꞌ

  ti̱koo̱ꞌ yu̱ꞌuꞌ

  ti̱ko̱xii̱

  ti̱ndoo̱ꞌ íinꞌ

  ti̱tyiꞌ

  ti̱va̱

  ti̱ꞌinꞌ

  tyoꞌo̱

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.