Sa̱a̱ ni̱ xi̱ka̱nduꞌu̱ꞌ ñu̱u̱ Tu̱tioo̱ꞌ

Ayutla ndi̱i̱, i̱i̱n yu̱ꞌuꞌ ña̱ kaꞌán ne̱ ti̱a̱ꞌaꞌ nduuꞌ a̱, ka̱tyi a̱ ndii, Ayotlán, te̱ ña̱ kaa̱ꞌ kuni katyi̱ ndii: “i̱i̱n xaanꞌ miiꞌ yoo kuaꞌa̱ va̱ ndeꞌi̱”. Te̱ naá a̱ xi̱i̱nꞌ a̱ xtoꞌniꞌ miiꞌ ketaꞌ ñu̱ꞌu̱ nuu̱ꞌ ñuꞌuꞌ Guerrero. Te̱ naaꞌ kuni ku̱nda̱ni̱ ka̱ ndo̱ xaꞌa̱ꞌ a̱ ndii, yoꞌoꞌ tu̱vi̱ nuu̱ꞌ nda̱ꞌaꞌ ndo̱ꞌ: Ayutla, Guerrero. 

 

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.