Ña̱ nianiaꞌ

Ña̱ yo̱ꞌo̱ꞌ nduuꞌ sa̱va̱ ña̱ nianiaꞌ ña̱ niaꞌá ña̱ xaaꞌ sa̱kuuꞌ ne̱ yivi̱ꞌ ne̱ ndieeꞌ nda̱ꞌaꞌ ñu̱u̱ Tu̱tioo̱ꞌ

Ña̱ yo̱ꞌo̱ꞌ nduuꞌ ñu̱u̱ Candelaria

Ña̱ yo̱ꞌo̱ nduuꞌ yu̱kunꞌ San Felipe

 

Yoꞌoꞌ yoo ka̱ ña̱ niaꞌniaꞌ ña̱ ko̱to̱ ndiꞌe̱ꞌ ndo̱ꞌ naaꞌ kuní ndo̱ꞌ, ku̱vi̱ tyi̱nduꞌu̱ꞌ ndo̱ꞌ nuu̱ꞌ nda̱ꞌaꞌ ndo̱ꞌ xata̱ꞌ i̱ꞌi̱n a̱ te̱ ku̱tyee̱ ka̱ a̱ te ku̱vi̱ ku̱ni̱ ndo̱ꞌ sa̱a̱ naniꞌ a̱.  

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.